PwC* voert ieder jaar een innovatieonderzoek uit waarbij respondenten inzicht geven in wat voor hen de belangrijkste innovatietrends zijn. Ze voorspellen welke technologieën de komende jaren in vrijwel alle sectoren de meeste impact zullen maken. Meer dan 150 technologieën worden hierbij geanalyseerd.

 

De acht meest essentiële technologieën van de komende vijf jaar zijn:

  1. Artificial Intelligence (AI): Apparaten die reageren op data of impulsen uit de omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen.
  2. Augmented Reality (AR): Een technologie die realiteit en virtualiteit met elkaar verbindt.
  3. Blockchain: Een vorm van databeheer die een lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing (centrale mechanisme van cryptovaluta).
  4. Drones: Onbemande luchtvaartuigen die op afstand bestuurd worden of een geprogrammeerde vliegroute afleggen.
  5. Internet of Things (IoT): Een netwerk van slimme en communicerende objecten die data verzamelen.
  6. Robots: Elektromechanische machines die menselijke activiteiten kunnen automatiseren, imiteren of assisteren.
  7. Virtual Reality (VR): Computer-gegenereerde simulatie van een driedimensionale afbeelding of omgeving waarmee interactie mogelijk is.
  8. 3D printing: Een productietechniek waarbij een digitaal bestand laagje voor laagje omgezet wordt naar een tastbaar object.

 

Door het inzetten van deze technologieën kunnen organisaties belangrijke effecten teweeg brengen. Zo kunnen producten of diensten worden geïnnoveerd, kan kostenverlaging gerealiseerd worden en kan het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent worden vergroot.

 

Volgens Ilja Linnemeijer (PwC partner en technologie-expert) is de belangrijkste impact van de technologieën, de nieuwe businessmodellen die er uit zullen ontstaan. Daarvoor dienen organisaties kansen wel met beide handen aan te grijpen. “Met technologie kunnen we nu vrijwel alles realiseren wat we ons kunnen inbeelden. Maar voor dat inbeelden – buiten de bekende toepassingen en businessmodellen durven denken – is creativiteit en lef nodig.”

 

Aan de andere kant brengen de technologieën ook uitdagingen met zich mee. Uit het onderzoek bleek dat organisaties dreigingen zien als het gaat over databeveiliging, privacy en cybercriminaliteit. Tevens geven vrijwel alle respondenten aan dat de werving van gekwalificeerde mensen een uitdaging vormt. Het rekruteren van digitaal talent blijkt erg lastig. Benodigde kerncompetenties zijn hierbij o.a. creativiteit, kritisch denkvermogen en communicatievaardigheden.

 

GreenGenius is gespecialiseerd in het maken van duurzame matches tussen hoogopgeleid technisch talent en organisaties. Door het in kaart te brengen van externe ontwikkelingen, relevante technologieën, het businessmodel, de visie en het personeel wordt helder wat er nodig is om door te kunnen groeien. Op basis daarvan wordt gezorgd voor een geschikte match, die beschikt over de juiste kenmerken, talenten en kennis.

 

Bent u benieuwd hoe GreenGenius uw organisatie kan helpen? Deel uw uitdaging met ons en we sturen u vrijblijvend een persoonlijke mail waarin we uitleggen wat we voor u kunnen betekenen.

 

Beschrijf uw uitdaging

 

*PriceWaterhouseCoopers is een internationale advies- en accountantsorganisatie.

 

Bron

 

De disruptie in de vierde industriële revolutie