We bevinden ons momenteel in de grootste industriële revolutie van de afgelopen 200 jaar. We leven in een wereld van digitale platformen en internet. De digitale snelwegen zijn in de afgelopen jaren gecreëerd, nu is het tijd om deze snelwegen volop te bewandelen. Organisaties die dit inzien en omarmen, kunnen snel exponentiële groei laten zien. Het gevaar hiervan is ook dat stilstand in deze dynamische wereld een behoorlijke achterstand op de concurrentie zal veroorzaken.

 

Niet alleen de technologie verandert snel, onze omgeving ook. Concurrentie komt uit onverwachte hoeken, op internationale schaal. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘arrogantie’ van meneer Hilton een aantal jaar geleden. Hij beweerde dat zijn hotelketen geen echte concurrentie had en waande zich in een comfortabele positie. Zijn concurrentie kwam echter uit een nog-niet-bestaande hoek: Airbnb. Dit nieuwe concept, mede mogelijk door de digitale revolutie, won het binnen no-time qua populariteit van hotelketen Hilton. Een ander voorbeeld is de concurrentie van taxi’s door de komst van Uber of de concurrentie van televisiezenders door Netflix. Deze disruptieve organisaties zorgen er voor dat oude businessmodellen gedoemd zijn zonder verandering.

 

De conclusie mag getrokken worden dat je als organisatie niet het idee mag hebben dat je hier immuun voor bent. Businessmodellen dienen constant bijgedraaid te worden om relevant te blijven. Een onderzoek van Richard Foster, consultant bij het bedrijf Innosight, toont aan dat de gemiddelde levensduur van een bedrijf enorm is afgenomen. In 1958 was de gemiddelde levensduur van een bedrijf nog 61 jaar, in 1980 was deze gedaald tot 25 jaar en nu is de voorspelling is dat deze op korte termijn zal dalen naar minder dan 10 jaar.

 

Diezelfde lijn is zichtbaar geworden in het carrièrepad van een individu. Mensen blijven niet meer 40 jaar voor dezelfde werkgever werken in dezelfde functie. De stappen die iemand zet waarbij hij/zij van junior, naar medior, naar senior, naar manager doorgroeit, zijn gebaseerd op oude gedachte en is niet meer van deze tijd. De carrièrestappen die iemand nu neemt zijn meer gebaseerd op persoonlijkheid, talenten en intrinsieke motivatiefactoren. Voldoening zit ‘m niet meer per se in het bereiken van ‘de top’.

 

De verandering begint bij mensen en visie. Samen moeten we bewegen om voorop te lopen met disruptie om exponentiële groei te kunnen realiseren. GreenGenius helpt organisaties met het in kaart brengen van de externe ontwikkelingen, het businessmodel, de visie en het personeel (talenten en persoonskenmerken). Daarmee wordt helder wat er ontbreekt en wat benodigd is om mee te kunnen bewegen. We focussen ons op ontwikkeling zodat organisaties kunnen instappen op de kansen en de potenties die de vierde industriële revolutie hen biedt.

 

Benieuwd naar hoe GreenGenius uw organisatie kan helpen? Deel uw uitdaging met ons en we sturen u vrijblijvend een persoonlijke mail waarin wij uitleggen wat we kunnen betekenen.

 

Beschrijf uw uitdaging

 

Cijfers

 

Meer lezen?

Wie het individu centraal stelt, heeft de toekomst in handen