Op vrijdag 23 maart 2018 vond de kick-off plaats van de GreenGeniusAcademy. Dit opleidingsprogramma is opgezet door GreenGenius om de talenten en persoonlijkheden van onze young professionals in de praktijk te brengen. Hiervoor is een samenwerking gelegd met Team Changing Event (TCE). Wij spraken met Herold Dat, één van de grondleggers van TCE, over de Academy.

 

Herold Dat, welbekend van het RTL programma Expeditie Robinson 2017, vormt samen met Inge Keltjens en Erik Royen ‘Team Changing Event’. Zij zijn vooruitstrevende trainers en coaches met ruime ervaring in en met (technische) High Performing Teams. De programma’s die zij organiseren zijn bestemd voor teams die willen presteren en bereid zijn te ontwikkelen van binnenuit. TCE hanteert een duurzame aanpak die creativiteit, zelfkennis en vitaliteit op de werkvloer op een natuurlijke wijze stimuleert. Zij ondersteunen GreenGenius tijdens dit traject.

 

Zelfleiderschap, groepsgedrag en organisatiedenken

Het eerste jaar van de GreenGeniusAcademy draait geheel om het individu en persoonlijk leiderschap. Iedereen beschikt van nature over eigen doelen waar je zelf op stuurt. Veel dingen die je doet, doe je onbewust. Bij GreenGenius proberen we dit om te draaien naar bewust gedrag. Middels dit traject leren de Geniussen gedachten te sturen waarmee effectiviteit bevorderd wordt. Zelfleiderschap begint namelijk bij jezelf.

 

Het tweede jaar gaat over groepsgedrag. Wanneer iemand, na het eerste jaar, zichzelf eenmaal kan managen dan kan hij/zij ook leren om een groep aan te sturen. Als de verandering van binnenuit wordt ingezet, kan het een tweede natuur gemaakt worden en verbonden worden aan mentale vaardigheden. Wanneer dit proces bij iemand zelf helder is, kan die persoon dat projecteren bij anderen. Hierdoor ontstaat er een prettige groepsdynamiek.

 

Het derde jaar draait om het organisatiedenken. Binnen organisaties krijgt iemand te maken met meerdere soorten groepen. Er zijn bepaalde skills nodig om het grote geheel (visie/missie) te kunnen beschouwen en te koppelen met eigen gedrag en gedachten. De GreenGeniussen worden getraind om om te gaan met deze manier van denken en het functioneren in organisatiegroepen.

 

Vitaliteit in een organisatie

In dit traject wordt bekeken wat mensen drijft en hoe een organisatie dit optimaal kan benutten. Hoe worden mensen in hun kracht geplaatst, welke behoeftes zijn er en wat bindt mensen aan een organisatie? Hoe kan een organisatie het werk voor iemand uitdagend houden en hoe creëren zij duurzaam personeel? Vitaliteit is een essentieel onderdeel hierin. Wanneer mensen over- of onderspanning ervaren raakt de balans verstoord en zullen ze vroeg of laat uitstappen.

 

Jongeren hebben vaardigheden nodig om hun mentale belasting in balans te houden. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat jongeren in een burn- of bore-out belanden. Door hen inzicht te geven in generieke processen en deze aan de voorkant duidelijk te maken, leren ze te sturen. Door deze skills zijn gedrag en gevoelens beter in balans, wat bijdraagt tot duurzame (werk)relaties. Organisaties zullen hier meer aandacht aan moeten schenken, om het verloop laag te houden. Zij moeten het werk uitdagend houden en ruimte bieden om talenten te ontwikkelen.

 

De GreenGeniusAcademy is een parallel onderdeel van het GreenGeniusprogramma waarbij technische young professionals werkervaring opdoen bij verschillende organisaties. GreenGenius denkt vanuit het individu en bekijkt de behoeften, talenten en persoonlijke kenmerken van een persoon. Daarmee wordt iemand vervolgens in zijn kracht gezet. De gedachtegang van TCE is geheel gericht op het ontwikkelen en groeien van binnenuit, de ‘Ik’ staat centraal. Deze overeenkomst zorgt voor een fijne, complementaire samenwerking.

 

Lees meer over de GreenGeniusDag