Pieter heeft zijn eerste jaar als GreenGenius afgerond. Hij is in het afgelopen jaar werkzaam geweest voor Royal HaskoningDHV* in de transport & planning sector, afdeling mobiliteit. In zijn functie fungeerde hij als een innovatieve spin in het web en vervulde hij meerdere rollen. Pieter is erg enthousiast over zijn eerste jaar als GreenGenius en geeft aan enorm veel geleerd te hebben.

 

Zijn functie als ‘Advisor Innovations’ was veelomvattend en daarom werd Pieter bij meerdere processen betrokken. Zo ondersteunde hij o.a. de Global Innovation Director in het ontwerpen en uitrollen van het innovatieproces binnen Royal HaskoningDHV. Een groot gedeelte van zijn week nam hij daarvoor deel aan vergaderingen, overleggen en brainstormsessies.

Daarnaast vormde Pieter samen met zijn leidinggevende het innovatie-team van de businessline. Hij begeleidde hiervoor engineers met innovatieve ideeën in het gehele proces van idee tot succesvolle lancering van een product of service. De engineers zijn met name erg sterk in ontwikkeling maar hebben minder inzicht in markten, business modellen, problemen van klanten etc. Daarin leverde Pieter een waardevolle bijdrage.

Tevens mocht Pieter zich voor sommige innovaties een ‘Product Owner’ noemen. Dat houdt in dat hij fungeerde als projectleider en gesprekken voerde met potentiële klanten, ontwikkelaars aanstuurde, kosten beheerde, planningen maake, kwaliteitschecks uitvoerde etc. Een van de producten waarvan hij Owner was, is een IT Helpdesk App.

Tevens was hij lid van het kernteam MaaS (Mobility-as-a-Service). Dit is een manier van mobiliteit die in de toekomst een steeds belangrijkere factor gaat worden. Het team geeft overheden en bedrijven advies hierover en ontwikkelt hiervoor digitale services.

Naast deze rollen gaf Pieter ook innovatieve workshops aan engineers en ging hij binnen Royal HaskoningDHV actief op zoek naar ideeën en projecten die potentie hebben en meer kunnen bereiken dan ze toen deden. Hij keek of er doorontwikkeling mogelijk was en of de doelgroepen uitgebreid konden worden.

Middels het GreenGeniusconcept kunnen onze young professionals in drie jaar bij drie verschillende organisaties aan de slag. Op basis van Pieter zijn persoonlijkheid, talenten en (nieuwe) kennis gaan we op zoek naar zijn volgende uitdaging; een organisatie waar Pieter het verschil kan maken op het gebied van innovatie!

 

* Royal HaskoningDHV is een internationaal, niet-beursgenoteerd advies- en ingenieursbureau, dat in 2012 is ontstaan door een fusie van de ingenieursbureaus Royal Haskoning en DHV (Dwars, Heederik en Verhey).

 

Lees hier meer over GreenGenius Marije en haar werkplek bij Differ