GreenGenius was op 8 mei aanwezig op de All Energy Day 2018: een interdisciplinair kennisevenement over alle aspecten van energietransitie. Keynote speaker Jeremy Rifkin deelde zijn kijk op de energietransitie middels een complexe en indrukwekkende speech.

 

Jeremy Rifkin is een beroemd econoom, politiek adviseur en auteur van vele boeken over de impact van wetenschap en technologie op de wereld. Tijdens zijn complexe en indrukwekkende speech deelde hij zijn visie op de energietransitie. Hij ging in op aspecten als duurzame energieopwekking, de industriële revoluties, de wetten van thermodynamica en de invloed op de economie, olieprijzen, nieuwe businessmodellen en de doorbraken in energie- en informatietechnologie.

De conclusie van zijn verhaal draaide voornamelijk om de verantwoordelijkheid die iedere burger heeft om zijn steentje bij te dragen in de energietransitie. De boodschap die hij de studenten en young professionals wilde geven was: ‘Júllie worden nu op de proef gesteld. Blijf niet hangen in de techniek en ontwikkel ook je sociale vaardigheden.’

Consumptiedrift desastreus voor klimaat

Rifkin vertelde in zijn speech over onze ‘nieuwe levensstandaard’. We zijn verwend, waardoor we luxe artikelen overmatig consumeren. Productie van vlees en onze transportmiddelen leveren een enorme bijdrage in de CO2-uitstoot, waar het klimaat de gevolgen van ondervindt. Hierdoor zijn verschijnselen als overstromingen, hevige sneeuwval en vernielende stormen ‘het nieuwe normaal’. Hier wordt veel over gepraat, maar de echte daden blijven achterwege. “De uitstoot van broeikassen moet niet worden verlaagd in de komende 20 jaar, maar totaal gereduceerd worden tot nul!”

 

Millennials maken het verschil

Millennials hebben een sterke positie en de middelen om daadwerkelijke verandering door te voeren. Ze hebben immers de digitale snelwegen en de deeleconomie. Zij hechten tevens minder belang aan materiaal bezit dan de generaties hiervoor. Hierdoor verdwijnen langzaamaan de lange productieketens en heeft klein en lokaal ondernemen de toekomst. Producten worden steeds goedkoper; in China worden momenteel smartphones op de markt gebracht voor 25 dollar! Ook levert deze generatie een belangrijke bijdrage door te investeren in duurzame energie. Steeds meer gebouwen worden getransformeerd tot kleine energiecentrales en onze manieren van energieopwekking verdienen zichzelf terug. Dit is onze redding.

 

Vrijheid in de nieuwe samenleving

Volgens Rifkin groeien we toe naar een totaal andere samenleving. De deeleconomie brengt een andere kijk op de wereld: “Kijk naar de perceptie van het woord ‘vrijheid’. Mijn generatie omschreef vrijheid als onafhankelijkheid, autonomie en bescherming vanuit een overheid. Millennials geven het een andere betekenis. Voor hen is vrijheid een toegang tot netwerken, in tegenstelling tot bezit. De mogelijkheid tot ‘het kunnen benutten van talent’ is hun vorm van vrijheid. Laat dat eens bezinken..”

 

GreenGenius is als initiatiefnemer van de All Energy Day verantwoordelijk voor de begeleiding van de organisatie (door studenten vanuit TU Delft). Duurzaamheid bij GreenGenius uit zich in een focus op een duurzame inzet van personeel. Middels onze werkwijze en intensieve coaching leggen we een solide basis bij net-afgestudeerde technische talenten. Wij streven er naar om de beste arbeidsmatch te maken wat resulteert in duurzame werkrelaties.

 

Lees ook over de vierde industriële revolutie