De eerste GreenGeniusDag van 2018 is een feit! Ieder kwartaal wordt er een GreenGeniusDag georganiseerd en is er een dagvullend programma in het kader van teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling. Vrijdag 23 maart kwam iedereen bij elkaar in Utrecht voor een brainstormsessie.

 

De ochtend draaide geheel om het topic: de vierde industriële revolutie. Dit onderwerp is veelbesproken, maar wat houdt dat nou in de praktijk in? De GreenGeniussen gingen met elkaar in discussie aan de hand van een aantal stellingen. Zo kwamen o.a. stellingen zoals ‘in 2025 betalen we allemaal met cryptovaluta’, ‘in 2030 zijn huishoudens gasvrij’ en ‘in 2025 bestaat de reguliere huisarts niet meer’ aan bod.

 

Bekijk hier de infographic over de stellingen en conclusies

 

 

Na een aantal interessante video’s over de vierde industriële revolutie (ook wel ‘Industry 4.0’) mochten onze GreenGeniussen zelf gaan brainstormen. Zij dachten na over de vraag: ‘Hoe ziet de werkplek van de toekomst er uit?’ Hierbij dienden ze een beknopte analyse uit te voeren, na te denken over welke ontwikkelingen relevant zouden zijn en welke technologieën een rol zouden spelen.

 

In kleine groepjes van 3 à 4 man gingen de GreenGeniussen aan de slag. De samenstelling van de groepen was zorgvuldig bepaald, op basis van studieachtergrond en persoonlijke kenmerken. Al snel borrelen de ideeën op en kwamen discussies op gang. De groepen gingen op hun eigen manier te werk. De ene groep focuste zich vooral op de hedendaagse problemen en dacht na over hoe deze opgelost zouden zijn in de toekomst. Een andere groep dook bijvoorbeeld meer in op technologieën en de doorvertaling hiervan in de werkplek van de toekomst.

 

Iedere groep mocht na de brainstormsessie kort hun ideeën over de werkplek van de toekomst pitchen aan de rest van de GreenGeniussen. Ondanks dat de aanpak verschilden van elkaar, hadden de groepen toch een aantal overeenkomsten in de toekomstvisies. Zo gaven zij allen aan dat fysieke werkplekken erg flexibel zullen worden, waarmee werken locatie-onafhankelijk wordt. Ze verwachten dat inhoudelijk werk meer persoonsgericht en minder taakgericht wordt en dat technologieën er voor gaan zorgen dat bepaalde drempels niet meer bestaan.

 

Bekijk hier de infographic over de resultaten van deze brainstormsessie

 

 

Om de kennis, kunde en intelligentie van onze GreenGeniussen optimaal in te zetten zorgen we voor een stukje uitdaging. Onze Geniussen discussiëren graag over cases en vraagstukken uit de praktijk. Gezamenlijk komen we tot inzichten die voor organisaties erg interessant en behulpzaam zijn. Heeft u een interessant vraagstuk waarbij u de inzichten van onze GreenGeniussen kunt gebruiken? Laat het ons weten, samen kunnen we u hier namelijk mee helpen!

 

Beschrijf uw uitdaging