De creativiteit onder jongeren is sinds de jaren negentig meetbaar afgenomen. Bij jonge kinderen is de ontwikkeling van creativiteit het sterkste tot hun achtste levensjaar. Daarna worden de prestaties minder, met name op de gebieden ‘originaliteit’ en het vermogen om ideeën tot in detail uit te denken. Hoe komt dit en wat zijn de gevolgen?

 

Hoogleraar ‘creativiteit en innovatie’ Kyung Hee Kim analyseerde de resultaten van zogeheten Torrance-tests die in het verleden sinds de jaren zestig zijn afgenomen bij ruim 272.000 Amerikaanse scholieren en volwassenen. Het is een standaard methode om creativiteit te meten, waarbij deelnemers punten scoren voor o.a. verbeeldingskracht en originaliteit. Tot begin jaren 90 was er een gestage verbetering zichtbaar, maar sindsdien nemen de scores significant af.
 

Wat is de oorzaak?

Kim legt voor de oorzaak een verband met de gehaaste levensstijl en volgepropte agenda’s, waarin te weinig ruimte is voor ‘vrij spel’. Ook geeft ze aan dat technologie een grote invloed heeft op dit resultaat, waarbij ze op zowel moderne communicatiemiddelen doelt als op het toegenomen aantal uren voor de tv of spelcomputer. Daarnaast komt het modern onderwijs, met een “toegenomen focus op gestandaardiseerde toetsen”, ook niet ten goede van de ontwikkeling van creativiteit volgens de hoogleraar.
 

Stigmatisering van fouten

Auteur en spreker Ken Robinson waarschuwde ons hier al voor in zijn TED talk in 2006. Hij zei het volgende: “Tegen de tijd dat ze volwassen zijn, zijn de meeste kinderen dat vermogen [bereidheid om fouten te maken] verloren. Ze zijn zelfs báng geworden om fouten te maken. Zo leiden we onze bedrijven ook. Wij stigmatiseren fouten. Nu leiden we nationale onderwijssystemen waar fouten de ergste dingen zijn die je kunt maken. Het resultaat is dat we mensen uit hun creatieve vermogen onderwijzen.”
 

Het belang van creativiteit

In een eerder artikel deelden we een onderzoek over de verandering in benodigde vaardigheden van mensen in de vierde industriële revolutie. Daaruit bleek dat creativiteit steeds belangrijker wordt om te kunnen profiteren van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen. Het is een vaardigheid die kunstmatige intelligentie niet kan overnemen van mensen.
 

Investering

Bedrijfsleiders, docenten en overheden zullen allemaal proactief moeten zijn in het investeren in mensen zodat zij de juiste vaardigheden krijgen die de toekomst van hen vereist. Ook bij GreenGenius hebben we hier een prioriteit van gemaakt. Middels o.a. onze Academy investeren we in de creativiteit van onze young professionals, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun toekomstige taken en werkzaamheden.

Meer weten over GreenGenius?

Lees het hier

 

Bron Bron