De technische sector gaat in de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming. Hierdoor neemt de vraag naar technici toe. De lage instroom en het gebrek aan kwalitatief goede vakmensen levert daarom grote problemen op. Het tekort aan technici zal naar verwachting in de komende jaren nóg meer gaan stijgen, wat zorgt voor stress.

 
De gevolgen van het tekort aan de juiste vakmensen zijn enorm. Het levert in eerste instantie een hogere werkdruk op bij medewerkers. Daardoor moeten processen en taken efficiënter worden ingericht, met minder capaciteit. Dat zorgt voor een lagere kwaliteit van het werk of eindproduct, wat resulteert in minder tevreden klanten. Hierdoor stagneert de groei van je organisatie.

Daarnaast zorgt dit tekort ook voor stijgende kosten. In deze ‘war on talent’ hebben gekwalificeerde technici een sterke positie op de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat hun lonen flink hoger zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden. Om nieuwe technici aan te trekken en ook om je huidige medewerkers te kunnen behouden, stijgen de kosten.

 

Hoge werkdruk en twijfels

Technici voelen de stress die deze situatie met zich meebrengt. Enerzijds vraag je als hun werkgever veel van ze, misschien zelfs wel té veel, waardoor de werkdruk hoog ligt. Door het tekort aan capaciteit maken ze vaak lange dagen of hebben ze het gevoel dat ze constant schade moeten inhalen. Het werkplezier neemt hierdoor af.

Anderzijds zijn er een hoop andere organisaties die aan ze trekken, om hen te werven. Medewerkers krijgen verschillende mooie aanbiedingen, wat de loyaliteit richting de huidige werkgever beschadigt. Ze verliezen vertrouwen in hun eigen baas en krijgen het idee dat het gras groener is bij de buren. Die twijfels leveren hen stress op.

 

Radeloos management

Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het management is de stress door het tekort aan technici aanwezig. Het verloop van de werknemers, de stijgende kosten, het niet behalen van doelen, de ontevreden klanten en de stagnerende groei van de organisatie knaagt aan ze.

De HR afdeling worstelt met het feit dat de vacatures ontzettend lastig te vervullen zijn. De onderlinge concurrentie op het gebied van werven van personeel is groot, en dat levert frustratie op. Daarnaast ontstaan er ergernissen omdat onbekwame mensen op technische vacatures afkomen, en dat de juiste mensen niet te vinden zijn.

Een bepaalde radeloosheid heerst binnen de organisatie en er is behoefte aan een oplossing. Een oplossing om gekwalificeerd technisch personeel aan te trekken, te behouden, te motiveren en te ontwikkelen: een sterke talentmangementstrategie!

 

Lees ook: Technisch personeel tekort? Los het op met talentmanagement!

 

Bron