Het aantal technische vacatures stijgt. Steeds meer jongeren studeren af in technische richtingen, maar het lijkt erop dat het niet genoeg zal zijn om te kunnen voldoen aan de behoefte van de markt. 79% van technische organisaties verwacht een tekort aan technici in de komende jaren*, zowel kwantitatief als kwalitatief. Wat is de oorzaak van deze krapte op de (technische) arbeidsmarkt?

 

Kwantitatief tekort

Het kwantitatieve tekort aan technici heeft onder andere te maken met het imago van de branche. Ook al kiezen steeds meer jongeren voor een technische studie, het imago zorgt nog steeds voor een probleem. Werk in de techniek wordt vaak geassocieerd met mannen in blauwe overalls met vieze handen. Dat beeld spreekt veel jongeren, met name vrouwen, vaak niet aan waardoor ze liever een andere studierichting kiezen.

Daarnaast speelt ook de vergrijzing een grote rol in het kwantitatieve tekort. Meer dan de helft van de technici is momenteel tussen de 41 en de 65 jaar oud. Veel van hen zullen binnenkort de pensioenleeftijd bereiken en uitstromen. Daardoor loopt het tekort aan vakmensen nog meer op

 

Kwalitatief tekort

Organisaties geven aan dat sollicitanten vaak de juiste kwalificaties missen. Door de technologische vernieuwingen ontstaat er een kennisgebrek bij technici. Een groot deel van het technische werk vindt tegenwoordig plaats achter een computer of met machines. De technici die al langer in het vak zitten zijn gewend aan een totaal andere werkwijze en missen daarom de juiste vaardigheden die deze ontwikkelingen van hen vragen.

Het ontbreken van de juiste kwalificaties speelt niet alleen bij de oudere techneuten, maar ook bij schoolverlaters. De technische organisaties ervaren de aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven als een serieus probleem. Het onderwijs sluit slecht aan op de praktijk, waardoor jonge techneuten niet goed voorbereid zijn op de werkzaamheden. Ze beschikken niet over de juiste kennis en kunde die het werk vereist.

 

Dit dringende tekort aan technici zorgt voor stress, zowel op de werkvloer als bij het management.

Lees hier meer over de gevolgen van het tekort aan technici

 

* Bron: TechBarometer (onderzoek uitgevoerd door ROVC)

 

Bron Bron